Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

A frekvencia Vodafone TV telepítése

Vodafone TV

Vodafone TV + Ting

 • Vodafone TV indítása

  72 Kanale | 200 Lekë / Muaj

  -Kohëzgjatja Maksimale E Kontratës ëhtë 24 Muaj.
  -Një paketë e pershtatshme për dnomen e femijeve e cila përmiz 3 Kanale për fëmijë dhe 2 Dokumentarë.
  -Paketë e përshtathme për dhomën e prindërve, én 11 kanalet hírek Shiptare ndërkombëtarë, 1 Kanal Me Filma, 4 Kanale Fashion Lifestyle.
  -Depozitë Për Dekoderin HD 2000 Lekë.
  -Depozitë Për Smart Card 1000 Lekë

 • Vodafone TV prime

  98 Kanale | 400 Lekë / Muaj

  -Kohëzgjatja Maksimale E Kontratës ëhtë 24 Muaj.
  -Një Paketë Për Të Gjithe Familjen Me 98 Kanale
  -2 Kanale Kombëtare, 6 Kanale Filma, 3 Kanale Me Seriale, 4 Kanale Për Femije, 4 Kanale Dokumentarë, 2 Kanale Sport, 4 Kanale Hírek Shqiptare DHE 9 Kanale Hírek Ndërkombëte.
  -17 Kanale Muzikore Shqiptare Ndërkombëtare, 18 Kanale Gjeneraliste Ndërkombëtare, 16 Kanale Gjeneraliste Shqiptare / Lokale, 3 Kanale Rajonale DHE Shume TE Tjerë.
  -Depozitë Për Dekoderin HD 2000 Lekë.
  -Depozitë Për Smart Card 1000 Lekë.

 • Vodafone TV -Tring E Plotë

  Vodafone TV -Tring E Plotë

  107 Kanale | 1000 Lekë / Muaj

  -Kohëzgjatja Maksimale E Kontratës ëhtë 24 Muaj.
  -Një paketë për të gjitha familjen me 107 Kanale.
  -3 Kanale Kombëtare, 8 Kanale Filma, 6 Kanale Me Seriale, 7 Kanale Per Fëmijë, 5 Kanale Dokumentarë, 2 Kanale Sport, 5 Kanale News Shqiptare DHE 9 Kanale News Ndërkombëtarë.
  -14 Kanale Muzikore Shqiptare Ndërkombetarë, 18 Kanale Gjeneriste Ndërkombëtarë, 16 Kanale Gjeneriste Shqiptare / Lokale, 3 Kanale Rajonale, 3 Kanale Felnőtt Dhe Shumë Të Tjerë.
  -Depozitë Për Dekoderin HD 2000 Lekë.
  -Depozitë Për Smart Card 1000 Lekë

 • Vodafone TV -Tring e plitë + sport

  Vodafone TV -Tring e plitë + sport

  111 Kanale | 1300 Lekë / Muaj

  -Kohëzgjatja Maksimale E Kontratës ëhtë 24 Muaj.
  -Një Paketë Për Të Gjithë Familjen Me 111 Kanale, Ku 107 Kanaleve Të Paketës Vodafone TV- tring e Ilomás i Shtohen 4 Kanale Sportive Tring.
  -Depozitë Për Dekoderin HD 2000 Lekë.
  -Depozitë Për Smart Card 1000 Lekë

Vodafone TV + Digitalb

 • Digitalb FULLESTARE PLUS

  35 Kanale | 750 Lekë / Muaj

  Kohëzgjatja maksimale e kontratës është 12 muaj.
  Një paketë bazikás për shtëpine tuaj me 35 Kanale:
  1 Kanal Kombëtar, 1 Kanal Për Fëmijë, 1 Kanal Dokumentár, 4 Kanale Muzikore, 11 Kanale Hírek Dhe Gjeneraliste Shqiptare, ETJ.
  Depozitë Për Dekoderin HD 2000 Lekë.
  Depozitë Për Smart Card 1000 Lekë

 • Digitalb Familjare

  53 Kanale | 1040 Lekë / Muaj

  Kohëzgjatja maksimale e kontratës është 12 muaj.
  Nje Pakete bazike per shtëpine tuaj nekem 53 Kanale: 11 Kanale filmash, 5 Kanale per fëmijë, 5 Kanale dokumentarë, 3 Kanale nekem Seriale, 2 Kanale kombëtare, Shume Kanale hírek Shqiptare DHE ndërkombëtare, 5 Kanale muzikore, 1 kanal felnőtt, etj.
  Depozitë Për Dekoderin HD 2000 Lekë.
  Depozitë Për Smart Card 1000 Lekë

 • Digitalb Familja Plus

  74 Kanale | 1800 Lekë / Muaj

  Kohëzgjatja maksimale e kontratës është 12 muaj.
  Një paketë bazikás për shtëpine tuaj me 74 Kanale.
  Ndryshimi Me I madh me Paketën DGA Familjare Shihet Në Kanalet Me Filma; 13 Kanale Me Filma, 11 Kanale Dokumentarë, 2 Kanale Sportive, 4 Kanale Me Seriale, 3 Kanale Felnőtt, ETJ.
  Depozitë Për Dekoderin HD 2000 Lekë.
  Depozitë Për Smart Card 1000 Lekë

 • Digitalb prémium

  61 Kanale | 2170 Lekë / Muaj

  Kohëzgjatja maksimale e kontratës është 12 muaj.
  Një paketë bazikás për shtëpine tuaj me 61 Kanale
  Pervec Kanaleve Kombëtare, Filma, Seriale Per FëMIJE, Dokumentarë, hírek Shqiptare DHE News Ndërkombetarë, Shtohen 8 Kanalet Aportive QE Transmetojnë Eventt DHE Kampionatet nekem TE RëNDëSISHME TE FUTBOLLIT europian.
  Depozitë Për Dekoderin HD 2000 Lekë.
  Depozitë Për Smart Card 1000 Lekë

 • Digitalb Premium Plus

  83 Kanale | 2650 Lekë / Muaj

  Kohëzgjatja maksimale e kontratës është 12 muaj.
  Një paketë bazikás për shtëpine tuaj me 83 Kanale.
  Pervec Kanaleve Kombëtare, Filma, Seriale Per Fëmije, Dokumentarë, hírek Shqiptare DHE News Ndërkombëtare, Shtohen 11 Kanalet Sportos QE Transmetojnë Eventt DHE Kampionatet nekem TE RëndëSishme TE Futbollit adatokkal Európában.
  Depozitë per Dekoderin HD 2000 Leke.
  Depozitë per Smart Card 1000 Leke

Комментарии закрыты, но обратные ссылки и pingbacks ещё работают.